Без рубрики

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

Оприлюднено

Одним з головних напрямків діяльності Юридичної компанії є надання юридичних послуг у напрямку захист авторських і суміжних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Адвокати юридичної компанії, які спеціалізуються на захисті інтелектуальної власності, надають юридичні послуги для клієнтів у понад 20 країнах.

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності регулюється внутрішнім цивільних та криінальним законодавством країн, міжнародними договорами та конвенціями та відповідно передбачає, поряд, з цивільно-правовою відповідальністю також і кримінальну відповідальність.

Відповідно до Законодавства за захистом свого авторського права і суміжних прав суб’єкти авторського права мають право звертатися до суду з позовом і інші органи і вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.

Особа, щодо якої мало місце порушення авторських прав і суміжних прав має право: звернутися з позовною заявою до суду про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, упущеної вигоди, стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення, виплату компенсацій; вимагати через суд припинення підготовчих дій до порушення; призупинити митні процедури; вимагати публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення, відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення; вимагати надання інформації про третіх осіб; вимагати вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права і суміжних прав.

Компенсації за порушення авторських і суміжних прав, визначається судом. В розмір збитку, заподіяного особі, права якої порушено , додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката. Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу.

Законодавством також передбачена кримінальна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди (в залежності від тяжкості кримінального діяння) і передбачає штраф з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських пропозицій тощо.

Звернувшись в офіс нашої юридичної компанії, Ви отримаєте професійну юридичну допомогу адвокатів, юристів і патентних повірених, які спеціалізуються на захисті інтелектуальної власності.